Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • English
 • Svenska

Våra tjänster

När du väljer AARO står även hela Aaro Systems expertis till ditt förfogande. Våra kunniga och erfarna konsulter säkerställer implementeringen av systemet och erbjuder även en rad olika tjänster som stöd i ditt dagliga arbete.

Våra skickliga konsulter har lång praktisk erfarenhet av legal och operationell koncernredovisning. Många har även tidigare erfarenhet från centrala positioner i svenska storföretag. Den praktiska erfarenheten, i kombination med kunskaper inom projektledning och hög systemkompetens, gör Aaro Systems konsultorganisation till en optimal resurs i ditt arbete.

Våra tjänster skräddarsys efter dina behov och kan antingen vara direkt relaterade till systemet eller till andra områden som berör koncernredovisningen i ditt bolag.

Här finner du ett urval av våra tjänster:

Interimstjänster

Interimstjänster

Aaro Systems är den självklara samarbetspartnern när du behöver tillsätta en roll för ett interimsuppdrag.

Alla våra interimskonsulter har praktisk erfarenhet av de interimsroller vi erbjuder, är experter på AARO och har kännedom om er uppsättning som ingen annat konsultföretag kan matcha. En interimskonsult från oss har dessutom hela Aaro Systems kompetens i ryggen, genom alla uppdrag.

Hur går interimskonsulten till väga?
Vid en intresseförfrågan kopplar vi ihop er med den bäst lämpade konsulten för önskat uppdrag. Konsulten och ni träffas och konsulten lyssnar in era behov och önskemål. Efter mötet läser konsulten in sig på er uppsättning och tittar på tidigare dokumentation.

Konsulterna jobbar alltid med fokus på att ge varje kund optimerande förbättringsförslag både gällande användandet av AARO och i er bokslutsprocess.

Kompetensbrygga
Våra interimskonsulter kan med fördel också nyttjas som lärande kompetensbrygga inom eller i anslutning till ett interimsuppdrag. Det kan till exempel behövas då interimskonsulten ska återlämna eller lämna vidare sitt uppdrag till ordinarie personal, som då behöver komma in i rollen.

Det kan också vara till stor hjälp om du sökt med inte hittat rätt person för anställning i rätt tid och behöver en kunnig och insatt resurs snabbt.

Exempel på kompetensprofiler vi erbjuder för interimsuppdrag:

 • Controller
 • Ekonomichef
 • Koncernredovisningsexpert
 • CFO
 • Bolagsrapportör
 • Kompetensbrygga för nyanställd eller vid specifika kompetensbehov/upplärning.

» Läs mer om våra interimstjänster här (PDF, öppnas i ett nytt fönster)

Konsultuppdrag

Konsultuppdrag

För dig som arbetat med AARO en tid, erbjuder vi tjänster för vidareutveckling och systemoptimering. Vi utgår utifrån dina önskemål och kan föreslå förändringar i utvecklingen av befintliga installationer. Våra konsulter hjälper er att med att underlätta och förbättra ert nuvarande arbetssätt. Med vår spjutspetskompetens inom AARO kan vi tillgodose era önskemål och krav gällande rapportering och uppföljning, och se till att ni nyttjar AARO på allra bästa sätt.

Du kan också anlita en av våra erfarna konsulter som extra resurs i bokslutsarbetet. Både dag- och kvällstid kan vi stötta dig som kund vid arbetsintensiva perioder, där rapportering och bokslut inte får påverkas av sjukdom, semester eller andra omständigheter.

Med vår gedigna erfarenhet av koncernredovisning, ekonomistyrning och controlling från stora internationella börsbolag, och vana att arbeta under press lättar vi på bördan för dig och dina kollegor.

Exempel på konsultuppdrag:

 • Att identifiera möjligheter till effektivisering i bokslutsprocessen.
 • Översyn av det finansiella flödet och hur informationen hämtas till AARO.
 • Hjälp med skapande av specialanpassade rapporter.
 • Stöd i koncernredovisningsfrågor.
 • Komplettera AARO med icke finansiell information så att sidorapporteringen elimineras.
 • Extra resurs i bokslutsarbete.

Implementering och uppgradering av AARO

Implementering av AARO

Våra konsulter har djup kunskap och lång praktisk erfarenhet inom koncernredovisning, samt operationell uppföljning och styrning. De kan systemet och dess möjligheter och har som primär roll att säkerställa ditt projekt från implementering till driftsättning, så att dina önskemål och krav kan tillgodoses på allra bästa sätt.

Uppgradering av AARO

Vid genomförande av uppgraderingsprojekt från en äldre version till den senaste versionen av AARO får du, förutom bättre prestanda och kompabilitet med övriga system, även åtkomst till ny funktionalitet i AARO, som skapar nya möjligheter i ditt bokslutsarbete.

Innan uppgraderingsprocessen startar och för att den ska bli så smidig som möjligt, går vi tillsammans med er igenom tidsplan och de aktiviteter som versionsbytet innebär.

Support och backoffice

Support

Genom våra olika supportfunktioner ger vi dig löpande stöd online och per telefon. Du kan känna dig trygg i bokslutstider, då vår support vid behov även kan vara tillgänglig kvällar och helger.

De som arbetar på supporten har många års erfarenhet från koncernredovisning och ekonomistyrning från stora börsbolag, och är vår spjutspets när det gäller systemkompetens inom AARO.

Inom support erbjuder vi följande:

 • Onlinesupport
 • Telefonsupport
 • AARO Backoffice

AARO Backoffice

Vår tjänst Backoffice inom systemadministration är en smidig lösning för såväl mindre som större koncerner. Vi hjälper er med de återkommande arbetsuppgifterna som dyker upp varje månad, kvartal, halvår etc. Självklart även med annat som ni behöver avlastning med, där emellan.

Tjänsten styrs helt av era behov – ni meddelar vad ni vill få gjort och vi utför det.
Checkar av utförda projekt
Det vi hjälper er med är exempelvis:

 • Lägga upp nya perioder, konton och användare.
 • Uppdatera formulär, rapporter eller Excelfiler.
 • Skapa nya Matchregler, dimensioner eller valutakurser.

Tjänsten köps som en prenumeration under 12 månader med de antal timmar/månad ni önskar.

» Läs mer om AARO Backoffice här (PDF, öppnas i ett nytt fönster)

Integrationsprojekt

Integrationsprojekt

Vi har genomfört många projekt där AARO integreras med andra system och processer, i syfte att minimera stegen i informationsöverföringen.

Om du vill integrera ditt bolags affärssystem, ERP-system etc., med AARO för automatisk datainsamling från en extern källa, kan vi lösa det med vår standardiserade AARO Integrator II. Det finns även möjlighet att öppna dörren till AARO via andra system.

Med AARO Connector kan ni på ett säkert och standardiserat sätt hämta information för vidare hantering, presentation och analys. I realtid kan andra klienter eller systemlösningar läsa information direkt ur AARO med hjälp av AARO Connector.

» Läs mer om AARO Integrator II här (PDF, öppnas i ett nytt fönster)

» Läs mer om AARO Connector här (PDF, öppnas i ett nytt fönster)

Systemförvaltning och drift av AARO

Systemförvaltning och drift av AARO

Aaro Systems ger er ett komplett serviceåtagande där support, applikationsförvaltning och serverdrift ingår.

För dig som inte har tid eller intresse av att drifta er AARO-applikation, eller kanske inte har tillgång till den IT-kompetens som krävs, kan vi kostnadseffektivt både drifta och förvalta installationen åt er. Förutom god kännedom om den version av AARO som just ni har, ryms inom vår applikationsförvaltning även ett långtgående ansvarstagande – allt för att ni ska optimera användandet och nyttan av AARO.

Övervakar installationen
Systemförvaltningen innebär att vi övervakar er installation och vidtar de förebyggande systemkonfigurationsåtgärder som krävs för att ni alltid ska ha en så hög tillgänglighet till AARO som möjligt.

Vid en eventuell driftsstörning bistår vi med analys, teknisk hjälp och expertis för att säkerställa att AARO så snabbt som möjligt åter blir tillgängligt för er.

Ständiga förbättringar
AARO utvecklas kontinuerligt för att förse er med ny funktionalitet, prestandaförbättringar och för att säkerställa kompabilitet mot andra system. Vi rekommenderar er därför att regelbundet uppgradera AARO till senaste version. Vi tar ansvaret för att ni alltid har den senaste versionen av AARO installerad, först i test och sedan i produktion.

Regelbunden kompetensutveckling
Vi vill att ni ska använda AARO optimalt, därför ingår det i vår applikationsförvaltning att vi regelbundet kompetensutvecklar era användare, och anpassar utbildningen efter ert användande av AARO. Till er knyts även en ”solution expert grupp” som har god kännedom om er AARO installation, och som kan ge råd och instruktioner för att era AARO-användare utnyttjar AARO på det bästa och mest effektiva sättet.

IFRS-anpassning

IFRS-anpassning

AARO Baspaket tar hänsyn till alla nya händelser inom IFRS-området. Om ditt bolag arbetar med en äldre version av AARO, kan vi anpassa systemet för att möta de senaste IFRS-kraven. Vi bevakar vad som händer inom IFRS och dess påverkan på er koncernredovisning.

Utbildningar – AARO Academy

AARO Academy

AARO Academy provide online training courses covering your different needs for our product. The better you get to know our AARO products, the more you will appreciate the features, logic and possibilities!

Our courses range from basic knowledge about tools and features in our AARO products, to more advanced aspects of consolidated financial statements such as maintaining complex group structures, disposals and reorganisations.

» See all our courses and upcoming dates.