AARO

AARO

Att konsolidera i AARO fungerar lika enkelt om du har tre eller 1 000 bolag.
Systemet levereras som ett färdigt paket, AARO Baspaket, som kan börja användas direkt men också anpassas till företagsspecifika krav efter installationen.

Boka demo

AARO ger dig fullt stöd i alla centrala Corporate Performance Management-processer:

 • Koncernrapportering och koncernredovisning.
 • Verksamhetsstyrning och analys.
 • Simuleringar och omräkningar.
 • Planering, budget, prognos.

AARO konsoliderar i realtid med full tillgänglighet dygnet runt

AARO konsoliderar all information i realtid, utan fördröjning. Alla dina användare i hela organisationen kan ostört göra analyser och ta ut rapporter när det sker förändringar, till exempel under de allra sista minuterna av ett koncernbokslut.

Aldrig mer avstämning av differenser!

Du behöver aldrig mer lägga tid på att stämma av eventuella differenser som kan förekomma mellan den legala och operationella rapporteringen samt uppföljningen, därför att den enda konsolidering som görs i AARO täcker både den legala och externa koncernredovisningen samt den operationella och interna uppföljningen. Du kan alltså vara säker på att dessa alltid överensstämmer med varandra.

Kvalitetssäker bokslutsprocess utan driftstopp

AARO är tillgängligt dygnet runt för alla användare och kan användas även under konsolideringen eller när underhåll pågår, vilket garanterar en kvalitetssäker bokslutsprocess utan driftstopp.

I AARO är det också enkelt att löpande följa upp alla operationella, finansiella eller icke finansiella värden i verksamheten. Dessa områden kan vara allt från produkter, tillverkningslinjer, kundsegment, affärsområden, projekt, länder och marknader, till HR- och miljöstatistik.

AARO Baspaket – färdigt att börja användas direkt

AARO levereras och installeras som en färdig plattform, AARO Baspaket, levereras med kontoplan, konsolideringslogik och ett antal standardrapporter som är redo att börja användas i koncernen direkt efter installationen. Baspaketet kan ni själva, eller tillsammans med oss, också anpassa till bolagsspecifika krav och önskemål.

En grundläggande utbildning i AARO tillsammans med AARO Academy genomförs, och efter den kan du och dina användare själva enkelt lägga till, redigera eller ta bort konton, rapporter och logikberäkningar, skapa skräddarsydda rapporter för bolagsspecifik uppföljning utöver de som ingår, och mycket mer. AARO Baspaket innehåller bland annat:

 • Kontoplan EU BAS (baserat på IFRS)
 • Förvärvsregister
 • Kassaflöde
 • Noter till årsredovisningen
 • Förvärvseliminering
 • Microsoft Excel-tillägg
 • Dashboard

 

Det bästa med AARO enligt våra kunder

Bland de mest populära och uppskattade fördelarna med AARO, som våra kunder ofta lyfter upp, är*:

 • AARO är snabbt och användarvänligt.
 • Smidig drilldown- och expand-funktion för analys av valfri information, transparent ner till lägsta detaljnivå.
 • Lätt att arbeta med kassaflöde.
 • Lätt att arbeta med automatiska elimineringar.
 • Lätt att göra ad hoc-analyser i rapportgeneratorn.
*Baserat på kundintervjuer gjorda hösten 2020 och våren 2021.

Kombinera produkten med:

» AARO Implementation Service
» AARO SaaS
» AARO Lease IFRS 16