AARO

AARO
AARO är ett kraftfullt verktyg som underlättar och utvecklar ert arbetssätt. Det är designat för både stora, medelstora och mindre koncerner, vilket ger er ett system att växa och förändras i, och som ni administrerar helt själva. AARO levereras som ett färdigt baspaket – redo att installeras och börja användas direkt. Det ger dig ett komplett verktyg och stödjer alla centrala CPM-processer:
 • Koncernrapportering och koncernredovisning.
 • Verksamhetsstyrning och analys.
 • Simuleringar och omräkningar.
 • Planering, budget, prognos.
Med AARO blir data omedelbart tillgänglig för hela organisationen tack vare den kraftfulla konsolideringsmotorn. AARO säkerställer att alla uppgifter finns tillgängliga för analys, även när det sker förändringar under de allra sista minuterna av ett koncernbokslut. AARO kan integreras med externa datakällor och kan därmed göra processen från inrapportering till analys och presentation helt automatisk – även det som slutligen leder till presentationsmaterial för ledning och styrelse. Kraftfullt analysverktyg I AARO sker endast en (1) konsolidering, vilken både täcker den legala och externa koncernredovisningen och den operationella och interna uppföljningen. Detta innebär att ni aldrig behöver lägga tid på att stämma av eventuella differenser som kan förekomma mellan dessa. I AARO överensstämmer alltid den legala och operationella rapporteringen och uppföljningen. Utöver det legala koncernbokslutet kan du följa upp valfritt antal operationella finansiella eller ickefinansiella begrepp och nyckeltal, som är specifika för just din verksamhet. Det ger en unik möjlighet att följa upp en mängd operativa begrepp med en och samma modell. Begreppen kan omfatta allt från produkter, kunder och marknader till HR- och miljöstatistik. AARO Baspaket När du väljer AARO får du ett komplett verktyg som täcker ditt bolags grundläggande behov av rapportering, koncernredovisning och analys. Systemet levereras som ett färdigt paket – redo att installeras och börja användas direkt. AARO Baspaket (kan ses som ett startpaket) ger dig en gedigen plattform att utgå ifrån, som du sedan kan anpassa till ditt bolags specifika krav och önskemål. AARO Baspaketet bygger på EU BAS och innehåller kontoplan, konsolideringslogik samt ett antal rapporter. Som användare kan du själv enkelt lägga till, redigera eller ta bort konton, blanketter och logikberäkningar. AARO Baspaket innehåller bland annat:
 • Kontoplan EU BAS (baserat på IFRS).
 • Förvärvsregister.
 • Cashflow.
 • Valutaomräkning.
 • Noter till årsredovisningen.
 • Förvärvseliminering.
 • Resultat- och balansräkning inklusive specifikationer.
 • Användarbehörighetsmodell.
 • Ett flertal rapporter och dynamisk ”Drilldown”-funktion.
 • Gränssnitt till Microsoft Excel, Word och PowerPoint.
 • Webbgränssnitt.
 • Dashboard.
Är du nyfiken på vad AARO kan göra för din koncern? Kontakta oss för en demo. Vi kommer gärna ut till dig och lyssnar, och berättar hur AARO kan effektivisera koncernrapporteringen och analysarbetet i din verksamhet.