Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - +46 (0) 8-505 930 00
Language:
 • English
 • Svenska

Våra produkter

Vår vision är att med våra produkter förenkla och effektivisera våra kunders koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering och analysarbete.

AARO är vår programvara och lösning för Corporate Performance Management (CPM). Det är ett kraftfullt koncernredovisningssystem som är enklare, snabbare och mer transparent än andra produkter på marknaden. Den senaste versionen är AARO22, som lanserades 2020.

Vår fristående produkt AARO Lease IFRS 16 är ett effektivt stöd i arbetet med att göra företaget IFRS 16-kompatibelt. AARO Lease IFRS 16 underlättar den kontinuerliga uppföljningen av er portfölj av leasingkontrakt och gör så att du enkelt kan övervaka och fastställa vilka effekter IFRS 16 kommer att ha på ditt företag, affärsområde eller koncern.

AARO Cash Forecast, också en fristående produkt, är utvecklad för att göra det enkelt att skapa tillförlitliga likviditetsprognoser på koncernnivå. AARO Cash Forecast ger dig kontroll över er betalningsförmåga på såväl bolagsnivå som koncernnivå.

Med produkten AARO ESEF Reporting skapar du elektroniska rapporter enligt ESMA ESEF-rapporteringsförordningen på ett enkelt och smidigt sätt.
 
Boka en demo
 

AARO

AARO är ett kraftfullt verktyg som underlättar och utvecklar ert arbetssätt. Det är designat för både stora, medelstora och mindre koncerner, vilket ger er ett system att växa och förändras i, och som ni administrerar helt själva.

AARO levereras som ett färdigt baspaket – redo att installeras och börja användas direkt. Det ger dig ett komplett verktyg och stödjer alla centrala CPM-processer:

 • Koncernrapportering och koncernredovisning.
 • Verksamhetsstyrning och analys.
 • Simuleringar och omräkningar.
 • Planering, budget, prognos.

Med AARO blir data omedelbart tillgänglig för hela organisationen tack vare den kraftfulla konsolideringsmotorn. AARO säkerställer att alla uppgifter finns tillgängliga för analys, även när det sker förändringar under de allra sista minuterna av ett koncernbokslut.

AARO kan integreras med externa datakällor och kan därmed göra processen från inrapportering till analys och presentation helt automatisk – även det som slutligen leder till presentationsmaterial för ledning och styrelse.

Kraftfullt analysverktyg
I AARO sker endast en (1) konsolidering, vilken både täcker den legala och externa koncernredovisningen och den operationella och interna uppföljningen. Detta innebär att ni aldrig behöver lägga tid på att stämma av eventuella differenser som kan förekomma mellan dessa. I AARO överensstämmer alltid den legala och operationella rapporteringen och uppföljningen.

Utöver det legala koncernbokslutet kan du följa upp valfritt antal operationella finansiella eller ickefinansiella begrepp och nyckeltal, som är specifika för just din verksamhet. Det ger en unik möjlighet att följa upp en mängd operativa begrepp med en och samma modell. Begreppen kan omfatta allt från produkter, kunder och marknader till HR- och miljöstatistik.

AARO Baspaket
När du väljer AARO får du ett komplett verktyg som täcker ditt bolags grundläggande behov av rapportering, koncernredovisning och analys. Systemet levereras som ett färdigt paket – redo att installeras och börja användas direkt.

AARO Baspaket (kan ses som ett startpaket) ger dig en gedigen plattform att utgå ifrån, som du sedan kan anpassa till ditt bolags specifika krav och önskemål. AARO Baspaketet bygger på EU BAS och innehåller kontoplan, konsolideringslogik samt ett antal rapporter. Som användare kan du själv enkelt lägga till, redigera eller ta bort konton, blanketter och logikberäkningar.

AARO Baspaket innehåller bland annat:

 • Kontoplan EU BAS (baserat på IFRS).
 • Förvärvsregister.
 • Cashflow.
 • Valutaomräkning.
 • Noter till årsredovisningen.
 • Förvärvseliminering.
 • Resultat- och balansräkning inklusive specifikationer.
 • Användarbehörighetsmodell.
 • Ett flertal rapporter och dynamisk ”Drilldown”-funktion.
 • Gränssnitt till Microsoft Excel, Word och PowerPoint.
 • Webbgränssnitt.
 • Dashboard.

Är du nyfiken på vad AARO kan göra för din koncern?
Kontakta oss för en demo. Vi kommer gärna ut till dig och lyssnar, och berättar hur AARO kan effektivisera koncernrapporteringen och analysarbetet i din verksamhet.

AARO Lease IFRS 16

AARO Lease IFRS 16 är en produkt med vilken du enkelt kan övervaka och fastställa vilka effekter IFRS 16 kommer att ha på ditt företag, affärsområde eller koncern.

IFRS-standarden (IFRS 16) innebär bland annat att de flesta leasingkontrakt aktiveras i balansräkningen som en tillgång och som en skuld. Fram till 1/1 2019 redovisades inte operationella leasing-kontrakt i balansräkningen. Men i och med IFRS 16 så redovisas finansiell och operationell leasing på samma vis i en koncernredovisning som följer IFRS.

Effektiv hantering av kontrakt
Med AARO Lease IFRS 16 kan du upprätta en kontraktsdatabas. Informationen registreras manuellt eller importeras per kontrakt och alla de nödvändiga beräkningar som krävs hanteras sedan automatiskt på både balans- och resultaträkningen.

Det finns även möjlighet att generera en journal för bokning tillbaka i ert ERP-system om så önskas.

Integrera med AARO eller använd som separat modul
AARO Lease IFRS 16 kan användas fristående eller integrerat med AARO. Om produkten används integrerat med AARO bokas alla effekter på tillgångar, skulder och resultaträkningar upp automatiskt i balans- och resultaträkning i en egen accounting type.

Därmed kan man köra rapporter för balansräkning, resultaträkning och nyckeltal med eller utan IFRS 16-effekter.

AARO ESEF Reporting

Skapa dina elektroniska rapporter enligt ESMA ESEF-rapporteringsförordningen på ett enkelt och smidigt sätt.

Med vår lösning AARO ESEF Reporting kan du använda ditt befintliga arbetssätt för skapande av årsredovisning tillsammans med rapporter ur AARO i Microsoft Excel-format.

Du kan vara säker på att din ESEF-rapport stämmer överens med både din designade trycka årsredovisning, och resultatet i ditt koncernredovisningssystem.

ESEF-rapportering i AARO
Med AARO ESEF Reporting skapar du rapporter för den finansiella rapporteringen med samma enkla och intuitiva rapportfunktion som du redan är bekant med i AARO. Efter första gången detta utförs kan de sedan återanvändas för alla dina framtida ESEF-rapporteringar.

Rapporterna och deras data exporteras till ett Microsoft Excel-format där ytterligare viktig information läggs till i MS Excel-filen, för att denna ska kunna användas i själva iXBRL-taggningen.

xHTML-fil med korrekt iXBRL-taggning
Excel-rapporterna laddas upp till convertern, tillsammans med en PDF-fil som innehåller årsrapporten (det slutgiltiga PDF-dokumentet, som produceras på det sätt du är van vid). I detta steg stäms det av att data i årsredovisningen som har hanterats av investor relations (IR), eller din tredjeparts-partner för skapande av årsredovisningar, stämmer överens med data i Microsoft Excel-rapporten från AARO.

Efter dessa steg konverteras dina data och slås samman till en xHTML-fil med korrekt iXBRL-taggning, redo att skickas till myndigheten.

AARO Cash Forecast

Med AARO Cash Forecast skapar du tillförlitliga likviditetsprognoser på koncernnivå, som kan ge stora besparingar av era finansieringskostnader. Produkten kan installeras direkt i AARO eller användas som en fristående installation.

AARO Cash Forecast ger dig kontroll över er betalningsförmåga på såväl bolagsnivå som koncernnivå. Produkten fungerar både som ett stöd till koncernstaben och det lokala dotterbolaget, och ger också ökad förståelse hos dotterbolagen kring vilken roll likviditetsprognosen spelar för koncernen.

Tillförlitliga likviditetsprognoser på koncernnivå
AARO Cash Forecast följer en tydlig process för rapportering och uppföljning. Detta ger stora förbättringar i kvaliteten, minskar rörelsekapitalet och öppnar upp för möjligheten att minska era kreditlimiter. Prognoserna visas i en användarvänlig rapportgenerator med grafer, via stark koppling till MS Excel. Prognoserna kan också visas i olika externa BI-verktyg.

Några av fördelarna med AARO Cash Forecast:

 • Ger dig kontroll på koncernens flöden i olika valutor.
 • Kan visa prognos per valuta eller per bankkonto, både kort och lång prognos utan begränsning på dag-vecka-månad.
 • Kan användas som underlag för att upprätta säkringsredovisning.
 • Manuell inmatning i webbgränssnitt eller via koppling direkt från MS Excel.
 • Transparens – smidigt att göra analyser med inbyggd Drilldown-funktion i alla rapporter och grafer.
 • Gamla prognoser blir tillgängliga för kvalitetsuppföljning med KPI:er för utvärdering.
 • Konsolidering till er koncerns olika nivåer.
 • Effektiv rutin som ni enkelt hanterar själva.
 • Användarvänligt gränssnitt.
 • Gör användandet av likviditetsprognoser på koncernnivå till en naturlig del av er koncernrapportering, med strukturerad uppföljning av utfall mot prognos.